Kloklipp

marsvin_klo_w300 Regelmessig kloklipp er nødvendig hos mange dyr for å ivareta trivsel og sunne poter. Klør vokser jo hele tiden, forskjellig fra dyr til dyr. I noen tilfeller kan kloa vokse rundt og inn i huden eller poten og lage sår og infeksjoner.

Båndtvang

band_w300Fra 1. april til 20. august er det båndtvang for alle hunder. Hundeeiere som overtrer båndtvangsbestemmelsene kan straffes med bøter og fengsel inntil 1 måned, jfr. hundeloven § 28 .

Tannsykdommer

hund_bein_w300Om du ser at hunden eller katten din har gulbrun misfarging av tennene, har dårlig ånde, tygger på en annen måte, er urolig på natten, har knekte tenner eller du observerer en kul i ansiktet som ikke har vært der før, anbefaler vi at du tar dyret inn for en kontroll.

Utenlandsreiser

syringe_w300Ved utenlandsreiser må være ID-merket, og reisevaksinasjoner mot rabies skal etter dagens regler gjøres med 1 års intervall. Godkjennt pass må følge hunden eller katten. I passet skal vaksiner og obligatoriske ormekurer føres inn av veterinær