Akupunktur

Akupunktur

På vår klinikk kan vi tilby akupunktur som en av formene for ”alternativ medisin”. Pål Hanson gjennomførte en etterutdanning i veterinær akupunktur i 1989 i regi av IVAS (International veterinary acupuncture society), og har nå snart 20 års erfaring med denne formen for diagnose og behandling.

yi_yasymb

Historie

Akupunkturens historie er meget gammel. Det finnes skriftlige funn som viser at hester og mennesker ble behandlet med akupunktur i Kina for minst 5000 år siden. På 1600-tallet importerte jesuitprester denne behandlingsformen til Europa.

Men først på 1970-tallet fikk akupunkturen et opppsving som behandlingsform for dyr og mennesker i vesten. Noen få veterinære pionerer på kontinentet og i USA sørget for at akupunktur ble en anerkjennt og høyt verdsatt behandlingsform for dyr på slutten av forrige århundre. IVAS (International veterinary acupuncture society) ble stiftet, internasjonale kurs ble avholdt, tusenvis av veterinærer ble utdannet og de fleste europeiske land har nå sine nasjonale foreninger for veterinær akupunktur. Så også Norden med NOVAS (Nordisk veterinære akupunktur selskap).

Akupunkturens virkningsmekanismer

Noen av mekanismene er oppdaget de siste tiåra gjennom forskning. Først litt om noen stikkord i akupunkturen:

 • Akupunkturpunkter: Det er ca 360 veldefinerte punkter i huden. Disse har en helt spesiell struktur som er forskjellig fra andre deler av huden. De er nå fotografert på mikroskopnivå.
 • Meridianer: Dette er forbindingslinjer mellom de forskjellige akupunkturpunktene. Nå har man påvist en fin strøm som går i meridianen mellom de forkjellige punktene under en behandling.

Man antar at det i hovedsak er på to nivåer akupunkturen har sine effekter:

 • Elektromagnetisk: Fine strømmer beveger seg i meridianene og forårsaker en rekke reaksjoner i kroppens vev og organer, avhengig av hvilke punkter som stimuleres og hva man vil oppnå med en behandling.
 • Biokjemisk: Mange forskjellige stoffer blir skilt ut i blodet og kropppens vev ved stimulering av de forskjellige punktene. Det viser seg at hvert av alle disse 360 punktene skiller ut forskjellig kjemiske stoffer, slik et hvert punkt er unikt. Dette er påvist ved å analysere blodet førmog under behandling. De mest kjennte stoffene er såkallte peptider (små byggesteiner til proteinene i kroppen). Det vel mest kjennte peptidet er nok endorfin. Men man regner med at det dreier seg om minst 40-60 forkjellige peptider som alle har forkjellige effekter på en organisme. Her er vi nok bare i den spede begynnelse av å ane hvilke virkninger vi ser.

Indikasjoner

Vi anvender akupunktur:

I de tilfeller hvor denne behandlingsformen erfaringsmessig har den beste effekten. Når vi ser at andre behandlingsformer har for dårlig effekt eller betydelige bivirkninger. Som tillegg til annen behandling: forkjellige medisiner, urter, homøopatisk midler eller kirurgiske inngrep. Sammen med osteopati. De viktigste sykdommene hvor vi har en meget god effekt av akupunktur nevnes her:

Muskel-, ledd- og skellettlidelser:

 • Hofteleddsdysplasi (HD)
 • Forkalkninger i ledd (artroser), meget god effekt på AD ( albueleddsdysplasi)
 • Ryggproblemer ( spondylose)
 • Muskellidelser av forskjellig art
 • Voksesmerter ( enostose)

Hudlidelser

 • allergier og atopi som tillegg til kosttilskudd, dietter og miljøtiltak
 • urunkulose
 • slikkegranulom
 • ørebetennelse
 • hudbetennelse

Mage- og tarmproblemer

 • kronisk og akutt diare
 • oppkast kronisk og akutt

Hormonelle problemer

 • innbilt svangerskap
 • eggstokkproblemer ( manglende og uregelmessige løpetider)

Luftveisproblemer

 • astma
 • infeksjoner

Nervesystemet

 • lammelser
 • epilepsi
 • nervøsitet

 

Behandlingen

Før enhver akupunkturbehandling foretas en grundig generell undersøkelse av dyret, om nødvendig blodprøver og røntgenundersøkelser for å kartlegge problemet. Slik at vi vet eksakt hvilken diagnose vi skal behandle.

Behandlingen består i å bruke akupunkturnåler, injeksjon av forskjellige medikamenter eller å implantere gullbiter i punktene. Diagnosen og behandlingseffekten forteller oss hvilke behandlingdintervaller, hvor ofte og hvor lenge en behandling er nødvendig. Noen ganger er èn behandling nok, andre ganger, f.eks. ved en kronisk lidelse må man behandle jevnlig som en til to ganger ukentlig over en lengre periode.

Vanligvis settes akupunkturnåler i et eller flere akupunkturpunkter, avhengig av diagnosen. Behandlingen er alltid individuell og spesielt tilpasset den enkelte pasient og sykdomstilfelle. De aller fleste hundene og kattene vi behandler aksepterer denne behandlingen meget godt. Etter at nålene er plassert, legger de seg ned og hviler det kvarteret behandlingen varer. På grunn av nålenes effekter på individet i tillegg endorfinutskillelsen i blodet under en behandling, føler dyret velvære under behandlingen, og resten av dagen vil være preget av trøtthet.

Gullimplantat

Dette er en spesiell behandling av kroniske sykdommer. Da implanterer vi, det vil si vi legger en liten gullbit i et eller flere akupunkturpunkter for å oppnå en varig stimulering av punktene ved kroniske sykdommer. En spesiell god effekt har man med hofteldsdysplasi (HD), albueleddsdysplasi (AD), spondylose og andre artroser.