Allergi

Allergi

Definisjonen på allergi er en overreaksjon på stoffer i foret eller i omgivelsene. Kroppen tror at naturlig forekommende stoff i miljøet er noe skadelig, slik den gjør hvis bakterier eller virus kommer i kontakt med kroppens immunforsvar, og reager lignende som ved smitte av sykdomsfrakallende agenser. Disse stoffene kan være proteiner (det vanligste), karbohydrater eller tilsetningsstoffer. Immunsystemet danner da antistoffer som utløser en mangfoldig reaksjon i kroppens selvforsvar (immunsystemet), i huden fører dette til kløe.

Kajser-og-Xena

Symptomer på allergi kan være:

 • Kløe
 • Hudbetennelser
 • Ørebetennelser
 • Hårløshet
 • Diare

Man kan dele allergi i to typer:

 • Kontaktallergi : husstøv, husstøvmidd, pollen m.m.
 • Forallergi ( ca 30% av dyr med kontaktallergi har også forallergi): proteintyper, tilsetningsstoffer i foret.

Disse symptomene kan opptre alene eller flere samlet. Ofte ser man allerede milde symptomer det første leveåret, etterhvert blir symptomene tydeligere og mer langvarig.

Diagnose stilles ved grundig klinisk undersøkelse av dyret, hvor man ser på andre årsaker til de ovennevnte symptomene. Disse kan være av indremedisinsk årsak, soppinfeksjoner, ektoparasitter (lus, midd, lopper), intolleranse for stoffer,evt. tilsetningssstoffer i foret, muggsopp i foret m.m. Når disse årsakene er utelukket, kan ved blodprøve fastslå om og hvilke type kontaktallergi dyret bærer. Forallergi kan bare diagnostiseres ved en eliminasjonsdiett. Her finnes det komersielle dietter som ikke inneholder proteiner i slik form at de kan forårsake allergi. Dietten gis i 6-8 uker. Når kløe og andre symptomer er forsvunnet, kan man da forsøke forskjellige proteinkilder og observere om symptomer oppstår eller ikke.

Behandling av allergi er avhengig av type allergi og hvor sterke symptomene er:

 1. Ved forallergi kan man bruke forskjellige typer allergidietter, fortyper som ikke inneholder proteiner dyret er allergisk mot, selvkomponert ferskfor m.m.
 2. Kontaktallergi kan håndteres på forkjellige vis:
 • Omega-3 fettsyrer (Dette er meget nyttig)
 • Antihistaminer Kortison: Demper kløe og symptomer, men har en lang liste med bivirkninger. Derfor vil man i dert lengste unngå slikem preparater.
 • Akupunktur: Har meget god effekt i samband med omega-3.
 • Unngå eller minimere allergeneksponering: F.eks. minske husstøv ved at pasienten ikke sover på soverommet, sover i hundeseng som kan vaskes jevnlig, unngå tepper. La hunden være mye ute hvis husstøv er årsak til allergie. Vaske hunden jevnlig med medisinsk sjampo og balsam for å fjerne allergener.
 • Immunterapi: Ved hjelp av en ekstrakt basert på blodprøve av hunden/katten injisert jevnlig (en gang i måneden) kan man i 50-60 % av tilfellene ha en god bedring av symptomene.

Ved vår klinikk brukes i de fleste tilfeller akupunktur, diett og omega-3 oljer som en meget effketiv hjelp mot allergi, med fokus på å minimere allergener som tillegg.