Hudsykdommer

Huden er kroppens største og synligste organ. Dens funksjoner er mangfoldige, men skjematisk og enkelt kan man si at huden og pelsen:

  • Beskytter kroppen fysisk
  • Regulerer varme, sørger for væske- og elektrolyttbalanse
  • Kroppens første og største immunbarriere mot omverden

Huden har sine egne sykdommer, eller gir uttrykk for ubalanser og sykdommer i kroppen forøvrig.

Cute black male rodent isolated on a white background, macro close up with copy space

For å stille en riktig diagnose kreves det ofte en grundig klinisk undersøkelse som inkluderer huden selv og undersøkelser av mer indremedisinsk karakter. Slike kan være :

  • Hudskrap for å lete etter parasitter, sopp og bakterier
  • Biopsi for gjennom mikroskopisk undersøkelse å avklare sykdomsprosesser i huden
  • Blodprøver for å avdekke indremedisinske årsaker:

a. Allergi
b. Dysfunksjoner i lever og nyre
c. Hormonforstyrrelser

Den vanligste årsaken til et dyrlegebesøk ved et hudproblem er kløe, flass,matt pels, hudbetennelse, ørebetennelser, bittsår eller andre sår i huden.