Kirurgi

Mange sykdommer hos våre kjæledyr krever kirurgiske inngrep fordi tilstanden er livstruende, eller for at dyret skal kunne ha et godt liv.

Vi har lang erfaring som kirurger, etterutdanner oss på dette området og utfører de vanligste operasjonene eksempelvis:

  • IMG_54451-e1417436051314-225x300Kastrasjon og sterilisering
  • Keisersnitt
  • Livmorbetennelser
  • Bukopersjoner
  • Beinbruddsoperasjoner
  • Leddoperasjoner
  • Øyeoperasjoner
  • Øreoperasjoner

Vi legger stor vekt på sikkerhet under operasjonen, og under forberedelse til en operasjon, det vil si at en grundig undersøkelse på forhånd vil avsløre om det er noe som kan ha innflytelse… hjertesykdommer, andre organer, smertebehandling unngår stress for dyr og eier.

Kostnadene ved en operasjon kan i mange tilfeller være forholdsvis høye. Forklaringen på dette er at de er tid- og personalkrevende, før under og etter operasjonen. Instrumenter, forbruksmateriell og overvåkningsutstyr er kostbare. Dessuten er kursing og oppdatering tidkrevende og kostbart.