Laboratorium

Laboratorium

pål

For å kunne stille en eksakt diagnose er det ofte nødvendig å undersøke:

  • Blod
  • Urin
  • Avføring
  • Øresekret
  • Hudskrap
  • Vevsprøver

Vi kan undersøke mye på huset i løpet av kort tid, slik at vi i nødvendige tilfeller kan komme raskt til en eksakt diagnose og påfølgende behandling. I tillegg til de prøvene vi selv kan undersøke, sender vi ofte prøver til laboratorier i Norge, Tyskland og England for å komme fram til en eksakt diagnose.