Osteopati

Dette er en forholdsvis ny behandlingsmetode i Norge. Her ser man etter spenninger og låsninger i ledd og omgivende vev. Ledd, spesielt i rygg, hofte og korsrygg, er de vanligste områdene hvor vi finner slike problemer. Det kan gi seg uttrykk “ryggproblemer”, milde haltheter i fram- og bakbein, stivhet i kroppen, vanskeligheter med å reise seg etter hvile m.m.

Årsaken kan være traumer som kan ligge langt tilbake i tid, stress eller vedvarende uheldige belastninger. Ryggvirvler kan da komme litt ut av posisjon og kroppen kan venne seg til denne uriktige tilstanden, vevet rundt leddet (bindev,leddbånd m.m.) sørger for å holde denne posisjonen selv om den ikke er korrekt. Kroppen kan slik tilpasse seg den nye tilstanden, og vil sørge for at denne tilstanden blir opprettholdt.

Ved en osteopatisk undersøkelse søker man å finne disse spenningene i vevet eller unaturlige posisjonene i leddene.

Behandlingen består i å korrigere disse skjevhetene, ved å forsøke med forholdsvis små krefter å føre virvlene tilbake i riktig posisjon. Ofte vil man oppnå en umiddelbar effekt i form av en lettelse og at en føler at en smerte er forsvunnet, men ved behandling av langvarige problemer kan det være økt smerte en periode etter behandlingen som da går over i en langsom forbedring.

Hvor ofte og lenge man behandler avhenger av hvor langvarig og alvorlig en lidelse er. Ofte kan èn til to behandliner være nok. Dette er ingen smertefull behandling.