Reproduksjon hos hund eller katt

  • Hvis du planlegger kull på hunden eller katten din kan vi gi råd og hjelp.
  • Hos tisper kan vi ta et skjedeutstryk eller blodprøve for å bestemme riktig tidspunkt for parring.
  • Allerede 3 uker etter parring kan man med ultralyd se om katten eller hunden er drektig.

Tisper går drektig i ca 63 dager, med en variasjon fra 59 til 69 dager. Hvis fødselen kommer før 58. dag vil valpene som regel være for lite utviklet og for svake til å vokse opp. Hvis tispa går lenger enn 68-69 dager er faren for løsning av morkake stor, noe som kan føre til at fostre dør. Slik at keisersnitt kan være indisert hvis fødsel ikke er kommet igang før 69. dag. Noen katteraser som siamesere har normalt en drektighet i 67 dager. slik at vi alltid vurderer hvert dyr individuellt om det er indiserte med keisersnitt.

Noen ganger stopper fødsel opp, en valp kan ligge fast i fødselsveien eller veer stopper opp f.eks. , noe som gjør at vi må foreta fødselshjelp. På større hunder kan man gi manuell fødselshjelp, på små hunder eller katter kan det være vanskelig på grunn av plassforhold slik at vi må foreta et keisersnitt.

Løpetid hos tisper

Normalt får tisper sin første løpetid når de er 1/2 til 1 år, med intervaller på ca 1/2 år, men store variasjoner forkommer individuellt og rasemessig betinget. Noen tisper kan ha 3-4 løpetider i året, andre bare 1 gang i året.

Begynnelsen av løpetid oppdages vanligvis med at tispa blør, man kan da også se at ytre kjønnslepper hovner opp. En gjennomsnittlig løpetid varer i 3 uker. De første 7 til 10 dagene er blodet forholdsvis sterkt rødt og i rikelige mengder, så ved 10-12 dagen blir sekretet lysere, kjønnslepper ikke så hovne, og tispa opptrer parringsvillig, så nå er vi ved riktig parringstidspunkt. Men her er det stor variasjon, noen tisper kan være parringsvillige og bli drektige allerede de første dagene av løpetid, og så sent som etter 20 dager og mer. Det er da av ovennevnte grunner indisert å sjekke eggløsningstidspunkt/gunstig parringstidspunkt ved skjedeutstryk eller blodprøve.

Løpetidene kan komme litt uregelmessig hos unghunder og eldre tisper. Tisper har løpetid hele livet.

Hvis løpetiden varer i over 3 uker, eller utfloden er misfarget eller lukter ille, bør dyrlege undersøke om tispa har en hormonforstyrrelse eller livmorbetennelse. Livmorbetennelse opptrer vanligvis i tilslutning til løpetid eller noen uker til et par måneder etter løpetid. En slik betennelse er alvorlig og krever vanligvis en operasjon.

Løpetidskontroll

Det finnes desverre ingen god måte å unngå løpetid på uten at dyra må leve med en rekke bivirkninger som: jurkreft, livmorkreft og hormonforstyrrelser. Flere studier viser at 20% av katter som går på p-piller utvikler jurkreft, og det en type kreft som i 90% er ondartet. Vi anbefaler derfor kastrasjon av tisper og hunnkatter. På folkemunne har man kallt operasjonen for “sterilisering” av hunndyr, og kastrasjon av handyr. Men riktig betegnelse er kastrasjon av begge kjønn. Vi fjerner testikler på hanndyr, eggstokker og livmor på hundyr.

Slik unngår man da løpetid, innbilt drektighet, ufrivillig parring, uønskede kattunger, jurkreft og livmorkreft, livmorbetennelser og hormonforstyrrelser, kjønnsrelaterte aggresjoner og prostataproblemer hos hanndyr. Ulempen med kastrasjon er større mulighet for å utvikle fedme, da stoffskiftet endrer seg betydelig etter operasjon. Endringen er faktisk så stor at det kan være nødvendig å redusere daglig matrasjonen med 30%!!.

En annen bieffekt at 10% av tispene utvikler urinlekkasje. Men dette kan behandles medikamentellt eller med akupunktur. Veier man ulemper mot fordeler er det klart at fordelene med et slikt inngrep overveier.

stockvault-puppy-dog119866

Avbrytelse av drektighet

Hvis en uønsket parring av ei tispe skulle ha forekommet, eller man er redd for at dette har skjedd; kan man nå med medikamenter foreta et evbrudd av evt. drektighet. Dagens preparater er mye sikrere i bruk, med meget få bivirkninger. Tidligere preparater, med injeksjoner og tabletter, som måtte starte seinest 5 dager etter en parring, hadde en forholdsvis stor risiko for å gi livmorbetennelse, slik at de måtte opereres for dette. Dagens preparater er mye mer skånsomme og kan gis inntil 4-5 uker etter parring. Slik kan vi nå først ved hjelp av ultralyd fastslå om tispa er drektig allerede etter 3 uker, og så bestemme om vi vil abryte denne drektigheten.