Ultralyd

Moderne ultralyddiagnostikk er et meget verdifullt hjelpemiddel til å stille en rktig diagnose. Vi får anledning til å se “live” inn i kroppens organer, for å se på størrelse, form, funksjoner og tilstedeværelse av alle indre organer.

Typiske tilstander hvor man har stor nytte av ultralyd er:

  • Nyresykdommer: nyresvikt, nefroser, cyster i nyre, nyrebekkenbetennelse, nyrestein, svulster.
  • Leversykdommer og svulster
  • Livmorbetennelser og svulster
  • Blæresykdommer: betennelser,blærestein,svulster
  • Prostatsykdommer: abscesser, hypertrofier ( alderdoms- og hormonbetinget betinget voksende prostata)
  • Sykdommer i milt
  • Mage- og tarmsykdommer

Svulster:

Man kan oppdage og lokalisere svulster i buk- og brysthule, få et inntrykk av dens struktur og fra hvilket organ den stammer.

Fosterdiagnostikk:

Vi kan se om hunden eller katten er drektig fra 3 uker etter parring. Vi kan også følge drektigheten og se om alt virker normalt under drektigheten.

Biopsihjelp:

Ved hjelp av ultralyd som guide kan man uten store operative inngrep ta biopsier (vevsprøver) fra indre organer. Som som kan sendes til laboratorier for vider undersøkelse.

Vi har anvendt ultralyd i mange år og deltatt på etterutdanning jevnlig. Dette er en “vanskelig “ undersøkelsesmetode og man trenger mye fantasi og mental omstillingsevne. Men etterhvert føler man seg mer og mer komfortabel med maskinen og skjermen og kan trekke fler og fler konklusjoner som er verdifulle for å kunne stille en riktig diagnose.