Urtemedisin

Vi anvender urter av forkjellige slag som et supplement til akupunkturbehandlingen. Prinsippet her er at urtene har en understøttende virkning til organsystemer som behandles med akupunktur, slik at vi kan forlenge og forsterke effekten av en akupunkturbehandling.