Utenlandsreiser

Hva trenger jeg å huske på?

Dette må gjøres ved reise med hund og katt fra EU/EFTA-land til Norge og Sverige:

 • Dyret må være ID-merket.
 • Revaksinasjoner mot rabies skal etter dagens regler gjøres med 1 års intervall.
 • Godkjennt pass må følge hunden eller katten. I passet skal vaksiner og obligatoriske ormekurer føres inn av veterinær

Det er forskjellige regler for innførsel av dyr i de fleste land. Noen av prosessene tar lenger tid enn andre. Derfor er det viktig å bruke god tid på å finne ut av hva du trenger i henhold til hvor du skal reise. Det er alltid eiers ansvar å ha alt på stell før man reiser. Gå inn på www.mattilsynet.no, tel: 06040 for å få riktig informasjon om innførsel til Norge etter utenlandsopphold. Reglene for reise til Svalbard og Jan Mayen er helt spesielle. Mattilsynet i Harstad eller Sysselmannen på Svalbard kan gi svar på dette.

Alle Katter, hunder og ilder som krysser grensen inn til Norge fra ett EU-land ( med unntak av Storbritannia ) trenger ID-merke, pass og gyldig rabies vaksine. Hvis du kommer ifra Sverige trenger du ikke rabies vaksine. Kontakt ambassaden til det landet du skal reise til for å vite hva de krever for at du kan ha med dyret ditt over grensen til deres land.

Ormekur:

Nye regler har kommet når det gjelder dvergbendelorm ( echinococcus) behandlingen når man reiser ifra Sverige til Norge. Tidligere holdt det med en egenmelding men nå må man kontakt veterinæren for å få stempel i passet.

Se innhold ifra mattilsynet:

Hva du må gjøre ved innførsel av hund fra Sverige?

 • Behandlingen skal gjøres av veterinær.
 • Hver behandling skal dokumenteres av veterinæren i hundens pass.
 • Behandlingen skal være gjennomført i tidsrommet mellom 120 timer og 24 timer før innreise til Norge. Det aller beste er at behandlingen skjer 24 timer før innførsel. Hvis hunden er behandlet tidligere enn 24 timer før innførsel og hunden har oppholdt seg i skog og mark der smittefaren er størst, anbefaler Mattilsynet at hunden får en ekstra behandling etter at den er tilbake i Norge. Denne behandlingen kan eier utføre selv.
 • Som alternativ til behandling 24-120 timer før innreise, kan hunder gjennomgå et behandlingsopplegg som innebærer at de behandles mot bendelorm minst to ganger med maksimum 28 dagers intervall før første innreise til Norge. Deretter behandles de minst hver 28. dag. Behandlingene kan foretas hos veterinær i Norge eller i utlandet. Dette alternativet kan være hensiktsmessig for de som reiser ofte. Husk å behandle hunden din også 28 dager etter siste behandling, selv om du ikke skal ut og reise på nytt.
 • Behandling med 28 dagers intervall vil være aktuelt for de som for eksempel har hytte eller feriehus i Sverige, eller av andre grunner foretar jevnlige reiser over grensen med hund. Hvis du senere vil avslutte slik jevnlig behandling, er det viktig at dyret behandles en siste gang etter siste innførsel til Norge. Denne siste behandlingen må da skje i løpet av de siste 28 dagene etter foregående behandling. Det er ikke nødvendig med attest fra veterinær for denne siste behandlingen.

Kjæledyr som ikke er av rovdyrslekten er ikke mottakelige for smitten.

Dette bør gjøres ved reise med hund og katt fra EU/EFTA-land til Norge og Sverige:

 • Faste medisiner som hunden eller katten går på bør tas med i originalpakning.
 • Flåttmiddel anbefales da flåtten i sentral- og sydeuropa i tillegg til Borellia (som vi også har her i Norge), kan overføre andre skadelige bakterier og virus, bl.a. hjernehinnebetennelse. Slike middel fåes kjøpt på klinikken.
 • Lopper hos hund og katt finnes ikke nå i Norge, men i hele Europa ellers, inklusive Syd-Sverige og Danmark er de utbredt tilstede. Hunde- og kattelopper lever i pelsen til dyra og omgivelsene deres. Disse parasittene suger blod hos verten, og lager myggstikklignende hudreaksjoner som klør. De kan også framkalle loppeallergi, som gir like symptomer som allergi av andre årsaker. Når lopper har manifistert seg i huset er de svært vanskelige å bli kvitt, de kan overleve i minst et halvt år i sprekker i gulvet. Medikamenter i form av påflekkingsvæske beskytter mot loppeangrep. Slike midler kan kjøpes hos veterinær i Norge.
 • Hjerteorm er en parasitt som blir overført til hund av en spesiell mygg. Sykdommen finnes på hele kontinentet. De forårsaker hjerte og luftveisproblemer hos hunden. Det samme middel som anvendes mot loppeangrep beskytter også mot myggen som ovefører hjerteorm.
 • Babesiose er forårsaket av en parasitt som blir overført med flått.
 • Leishmaniose er en sykdom forårsaket av en parasitt som blir overført av sandflue, som lever i sydeuropa. Loppemiddel beskytter mot denne myggen.
 • Lokale veterinærer der du måtte oppholde deg vil kunne gi deg opplysning om sykdommer som er aktuelle å forholde seg til som dyreeier.

Ta gjerne kontakt med oss for mer utfyllende informasjon eller time til rabiesvaksinasjon.